Home

Ondernemersvereniging De Driehoek en gemeente Dronten trekken samen verder op

Ondernemersvereniging De Driehoek en gemeente Dronten trekken samen verder op 12 februari 2022.  Het bestuurlijk overleg tussen Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) en de gemeente Dronten op 10 februari 2022 vond op een constructieve wijze plaats. Beiden partijen hebben het belang van een sterke economie vanuit het algemeen belang onderschreven. Met elkaar zijn afspraken gemaakt ter versterking van de samenwerking op basis van openheid en transparantie. Ook zijn de wederzijdse verwachtingen met elkaar gedeeld.

Het bestuurlijk overleg heeft geresulteerd in een aantal concrete afspraken. Zo worden verslagen van het reguliere bestuurlijke overleg van het afgelopen jaar openbaar gemaakt via het ondernemersloket en de website van OVDD. Daarnaast wordt van de verslagen van toekomstige reguliere bestuurlijke overleggen een samenvatting gemaakt die eveneens openbaar worden gemaakt via het ondernemersloket en de website van OVDD. De frequentie van de ambtelijke voorbereidende overleggen en het reguliere bestuurlijk overleg worden verhoogd naar maandelijkse bijeenkomsten. Op deze wijze kan er tijdig wederzijdse afstemming plaatsvinden over ontwikkelingen voor ondernemers.

Wethouder Irene Korting: "Ik ben blij dat we in het bestuurlijk overleg hebben kunnen spreken over de verwachtingen en de verschillende posities. Een brede participatie vanuit het bedrijfsleven met onder andere OVDD is daarbij belangrijk voor de economische ontwikkeling in onze gemeente. OVDD is daarbij een belangrijke gesprekspartner."

Voorzitter van OVDD Edwin Helmantel: "Als vervolg op een goed overleg met de burgemeester hebben we met elkaar in het bestuurlijk overleg nieuwe piketpaaltjes geslagen. Met hetzelfde doel gaan we in aangepaste vorm van overleg ons over en weer inzetten op het behartigen van ieders belangen. Allemaal met het oog op een sterker, beter ondernemersklimaat binnen onze gemeente."

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Handel & Wandel is een uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Kijk voor meer informatie op www.ovdd.nl

Realisatie: Sybit - Software op Maat