Home

Ondernemersvereniging houdt ALV wederom online

Ondernemersvereniging houdt ALV wederom online 19 mei 2021.  Volgende week donderdag houdt Ondernemersverenigng De Driehoek (OVDD) haar algemene ledenvergadering. Net als vorig jaar, zal deze online plaatsvinden. Tijdens deze ledenvergadering zullen na twee termijnen twee bestuursleden uit Biddinghuizen aftreden.

Zowel Mark Hetsen (PlanVisie) als Sieberen Sybesma (Sybit) hebben dan acht jaar zitting gehad in het bestuur en diverse andere commissies. Niet alleen hadden de bestuurders eigen dossiers, zoals de bedrijventerreinen of recreatie, maar beiden waren ook de vertegenwoordiging voor Biddinghuizer ondernemers.

Lokale vertegenwoordiging
Vooralsnog zijn er geen nieuwe ondernemers uit Biddinghuizen bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, maar naast de door het bestuur voorgedragen kandidaten Alette van den Berg en Ferdinand Zomerman, is er nog altijd een vacature open, die ingevuld zou kunnen worden door een ondernemer uit Biddinghuizen. Ferdinand Zomerman zal waarschijnlijk aanspreekpunt worden voor Biddinghuizen en daarnaast is ook verenigingsmanager Tineke Stuifzand hier woonachtig.

Ledenvergadering
OVDD houdt normaalgesproken twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Vanwege corona werden de beide vergaderingen vorig jaar samengevoegd en werd voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging deze vergadering online gehouden. Gezien de huidige maatregelen, is ook nu gekozen voor een online bijeenkomst. Op de agenda staan naast de bestuurswisselingen onder andere ook de behandeling van de jaarstukken 2020 en een aanpassing van het huishoudelijk reglement.

Leden van de vereniging zijn ondertussen uitgenodigd hieraan deel te nemen en zich aan te melden via OVDD.nl.

Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Handel & Wandel is een uitgave van Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Kijk voor meer informatie op www.ovdd.nl

Realisatie: Sybit - Software op Maat